workshop de gekleurde stad

deelnemers aan de slag

 

gekleurde stadgekleurde stadgekleurde stadgekleurde stad

uitleg door ontwerpster Hesther de Jong Nijland en architect Rindert de Jonggekleurde stad

gekleurde stad

gekleurde stadgekleurde stadgekleurde stadgekleurde stadgekleurde stadgekleurde stadgekleurde stadgekleurde stad