Wat doet een architect?

De werkzaamheden van de architect verschillen per opdracht. Bij een volledige

opdracht bestaan deze uit de volgende hoofdzaken. Zie voor de kosten de pagina

"wat kost de architect?"

De opname


Het verkrijgen van de bestaande bouw- kadaster en situatietekeningen,

Het geldende bestemmingsplan, de welstandsnota 
Het inmeten van de bestaande woning 
Het digitaliseren (uittekenen) van de bestaande woning
Gesprekken met de opdrachtgever

Het voorlopig ontwerp


Het ontwerpen van enkele varianten 
Het opstellen van een kostenindicatie 
Het opstellen van een planning
Overleg met de gemeente
Overleg met de opdrachtgever
Het selecteren van een constructeur

Het definitief ontwerp


Het technisch uitwerken van het voorlopige ontwerp
Het bepalen van de afwerking
Het indienen van de omgevingsvergunning inclusief alle benodigde

technische en bouwkundige berekeningen
Het vervaardigen van een technische omschrijving of bestek 
Het uitnodigen van één of meerdere aannemers 

Contractvorming

Controle van de ingediende aanbieding 

Selectie van de aannemer
Het voeren van prijsonderhandelingen
Opstellen van contracten

 

 

Bouwbegeleiding


Voorzitten van (wekelijkse) bouwvergaderingen
Toezicht houden op de werkzaamheden
Het bewaken van de kwaliteit en keuren van werkzaamheden
Budget- en planningsbewaking
Voortdurend contact met aannemer, onderaannemers en opdrachtgever
De oplevering en garantiebepalingen