Profiel

De kracht van architectuur zit in de mate waarin het antwoord kan geven op de werkelijke behoeften van eindgebruikers, opdrachtgevers en hun omgeving. Dat kan alleen door goed te luisteren naar hun wensen en intensief samen te werken. Door als architect tijdens het ontwerpproces de interactie, kennisdeling en wederzijdse inspiratie te bevorderen kan architectuur worden verrijkt en ontstaan gebouwen waarin mensen zich in alle opzichten goed voelen.

De kernwoorden innovatie, duurzaamheid, identiteit en interactie liggen ten grondslag aan de visie van ons bureau. Het schijnbaar onmogelijke mogelijk maken en onverwachte en grensverleggende oplossingen bieden. Om vooruitgang te boeken moet je als architect buiten de bestaande kaders durven treden en verder gaan dan de norm; processen doorbreken. Dat betekent dat je doortastend moet zijn en de betrokken partijen vanaf het begin bij het proces moet aansluiten, om zo de werkelijke behoeften van de opdrachtgever bloot te leggen. Geïnspireerde samenwerking maakt innovatieve architectuur.

architectenburo de jong is lid van de Bond Nederlandse Architecten, BNA.