Wat doet een architect?

De werkzaamheden van de architect verschillen per opdracht. Bij een volledige opdracht bestaan deze uit de volgende hoofdzaken. Ga voor de kosten naar "Wat kost de architect?".

De opname

 • Het verkrijgen van de bestaande bouw- kadaster en situatietekeningen
 • Het geldende bestemmingsplan, de welstandsnota
 • Het inmeten van de bestaande woning
 • Het digitaliseren (uittekenen) van de bestaande woning
 • Gesprekken met de opdrachtgever

Het voorlopig ontwerp

 • Het ontwerpen van enkele varianten
 • Het opstellen van een kostenindicatie
 • Het opstellen van een planning
 • Overleg met de gemeente
 • Overleg met de opdrachtgever
 • Het selecteren van een constructeur

Het definitief ontwerp

 • Het technisch uitwerken van het voorlopige ontwerp
 • Het bepalen van de afwerking
 • Het indienen van de omgevingsvergunning inclusief alle benodigde technische en bouwkundige berekeningen
 • Het vervaardigen van een technische omschrijving of bestek
 • Het uitnodigen van één of meerdere aannemers 

Contractvorming

 • Controle van de ingediende aanbieding
 • Selectie van de aannemer
 • Het voeren van prijsonderhandelingen
 • Opstellen van contracten

Bouwbegeleiding

 • Voorzitten van (wekelijkse) bouwvergaderingen
 • Toezicht houden op de werkzaamheden
 • Het bewaken van de kwaliteit en keuren van werkzaamheden
 • Budget- en planningsbewaking
 • Voortdurend contact met aannemer, onderaannemers en opdrachtgever
 • De oplevering en garantiebepalingen